Banner
Banner
Banner
↑ annonse

Medlemskontingenten til NTF

Hvilke fordeler gir det klubben og klubbens medlemmer, og hva er bakgrunnen for fastsettelsen av kontingenten?

Alle idrettslag i Norge betaler en kontingent til det særforbundet de tilhører. Tilhørighet til et særforbund er et krav for å være en del at norsk- og internasjonal idrettsbevegelse. For pengene driver særforbundene fellestjenester for sine medlemslag.

Det er klubbene som bestemmer kontingenten basert på antall medlemmer. Til Norges Tennisforbuund, betaler klubbene slik de bestemte på Tennistinget i 2007. Den gangen ble kontingenten økt for medlemmer over 12 år, fordi man ønsket endrede fellestjenester. Siden har kontingenten stått uendret både etter Tinget i 2009, 2011 og 2013.

Klubbene ønsket et mer offensivt tennisforbund. De ba forbundet ta en tydeligere rolle og være en pådriver for å få tennisen på offensiven. Klubbene ba om sterkere innsats og større ressursbruk særlig på tre områder:

• Klubbutvikling

• Rekruttering

• Informasjon

Det var en grundig og god diskusjon der både argumenter for og mot ble utdypet, før man fattet beslutningen og kontingenten for medlemmer over 12 år ble øket med 100 kroner. Vedtaket innebærer at medlemmer under 12 år betaler kr. 80,- i kontingent til NTF, mens medlemmer over 12 år betaler kr. 180,- pr. år.

Klubbutvikling har den høyeste prioriteten, og dedikerte personer i forbundsadministrasjonen skal ha fullt fokus på dette.

Viktige tiltak når det gjelder informasjon er en ny og aktiv internettside med oppdateringer hver dag. Dette betyr hyppigere oppdateringer og en større aktualitet og stoffdybde en papirmagasinet TENNIS hadde.

Både tennisklubbene og medlemmene har fordeler som er knyttet til medlemskapet i Norges Tennisforbund. Vår jobb er å gi stadig bedre tjenester, noe vedtaket på Tennistinget gir oss muligheten til.

Fordeler klubbene får fra NTF kan beskrives slik:

Klubbutvikling

• Tilknytning til NIF og Olympiatoppen

• Gratis tilgang til advokatfirma Kleven & Kristiansens juridiske klubbpakke

• Breddetenniskonsulent tilbyr spesialtilpasset utviklingsprogram for klubbene - følger opp og gir støtte i praksis

• NTF som faglig ressurssenter (avtaler, konflikter, regler, drift etc)

• TEN4 academy hjelper med talentutvikling og spillerutvikling

• Halvårlige informasjonsmøter mellom region og klubber samt Tennisforum

• Deltagelse med stemmerett på Tennistinget

• Støtte til videreutvikling av Tennisskolen med tilpasset utstyr

• SEB Next Generation samlinger for klubbens talenter

• Tilgang til ITF´s Play+Stay konsept inkl. web-basert materiale

Anleggskonsulent til disposisjon. Gratis rådgiving og innledende fase i prosjekter.

Informasjon

• Daglig oppdaterte nettsider: www.tennis.no

• Tilgang til stoff til egne klubbsider gjennom NTF´s internettsider.

• GAME-SET-MATCH: digitalt tennismagasin

• Brosjyrer, nettmoduler og informasjonskurs for klubbene og klubbens trenere

• Nyhetssamarbeide med NTB - oppfølging av nasjonal og lokal presse

• Håndbok/Turneringsveilederen digitalt

Utdanning

• Få tilgang til ITF-basert trenerutdanning, -kurs og -sertifisering

• Benytte programmet fra NTF for trenerutdanning og videreutdanning

• Benytte tilbudet fra NTF rundt utdanning av klubbledere, aktivitetsledere, oppmenn, dommere, turneringsledelse etc.

• iCoach (utdanningsplattform - iLearning internasjonalt verktøy for trenere).

Konkurransetennis

• Tilgang til Tournament Software inkludert applikasjon.

• Deltagelse i divisjontennis

• Deltagelse i regionslagkamper for juniorer, seniorer og veteraner

• Deltagelse i NM, RM og åpne turneringer for juniorer, seniorer og veteraner.

• Deltagelse i internasjonale turneringer sanksjonert av NTF.

• Kompetanse fra TEN4 academy.

• Satsing på topptennis og landslag i aktuelle aldersklasser.

• SEB Next Generation regions- og sentrale samlinger.

• Utarbeidelse av terminliste for alle klasser.

• Reisestøtte til divisjonstenniskamper.

• Reisestøtte for deltagelse i Norges Cup og NM for juniorer

Støtteordninger

• Statlig støtte gjennom NIF (administrasjons-, anleggs-, og aktivitetsstøtte).

• Kommunal støtte gjennom idrettsråd og idrettskrets (anleggs- og aktivitetsstøtte).

• Spillemidler til anlegg som bobler og haller.

Grasrotandel (Norsk Tippings ordning der spillere støtter en valgt klubb).

• MVA kompensasjon (gis kun gjennom NTF/NIF).

• Støtte til utstyr (gis kun til NTF/NIF).

• Baller fra NTF til NC og GP arrangører.

Fordelsavtaler

• Benytte idrettens felles samarbeidsavtaler (se www.idrett.no)

• Benytte tilbudet fra NTF´s samarbeidspartner Thon Hotels.

• Benytte tilbudet fra NTF´s hovedsamarbeidspartner SEB.

• Andre aktuelle samarbeidspartnere inkluderer bl.a. utstyrsleverandør Wilson,
  Peugeot biler og tjenester fra Volvat medisinske  senter.

• Lisensavgift med viktig og gunstig forsikring.

• Benytte fordelaktige Idrettspriser med SAS eller kjøpe billetter gjennom nettstedet www.idrettsreiser.no

Vi ønsker dere alle lykke til med klubbarbeidet!

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner