Retningslinjer for spill uten dommer

Det har blitt mer og mer utbredt å spille uten dommer. Turneringsleder har derfor ofte en vanskelig oppgave siden det spilles på flere baner samtidig. Det er laget noen retningslinjer til hjelp for dette. Retningslinjene settes på informasjonstavle hvis de benyttes.

For kamper som spilles uten dommer bør følgende ”uskrevne regler” følges:

1. Spillerne dømmer på hver sin banehalvdel.

2. En spiller kan kun gripe inn i dømmingen på motstanders banehalvdel dersom motstanderen ber om det. Dette skal kun skje unntaksvis og bare dersom spilleren på den andre siden er i klart bedre posisjon til å dømme ballen. Under ingen omstendighet kan en spiller gå over på motstanders banehalvdel for å se på merket uten at motspiller har bedt om dette.

Hvis en spiller ber motstander om å dømme ballen på sin banehalvdel og motstanderen kan avgjøre ballen, skal denne avgjørelse være gjeldende.

3. Dersom han ikke kan avgjøre ballen, skal den anses som god ball.

4. Hvis du ikke er helt sikker på om ballen er feil/ute skal du dømme til din motstanders fordel.

5. Hvis partnerne i et doublepar ikke er enige om en ball, skal den dømmes til fordel for motstanderne.

6. Ballen skal dømmes umiddelbart etter at den har truffet bakken.

7. Det skal unngås å spille ”to nye” så langt som mulig.

8. Returnerer du ballen skal det i prinsippet bety at du har dømt ballen god. Unntak gjelder for refleksslag på serve, eller om du returnerer og så øyeblikkelig kontrollerer merket, spesielt om det gjelder en avsluttet ball.

9. Skulle det inntreffe noe som forstyrrer spillet, for eksempel ball som ruller inn på banen, skal spillet avbrytes med en gang av den spiller som føler at han/hun er blitt forstyrret. Spilleren rekker armen i været og sier stopp. Poenget spilles så om. Avbrytes ikke spillet umiddelbart har spillerne godtatt ”forstyrrelsen” og ballen skal ikke under noen omstendighet spilles om.

10. Ved brudd på regler som kan bestraffes i henhold til poengstraff systemet eller ved skade som kan medføre spilleavbrudd, skal turneringsleder/oppmann (referee) tilkalles.

11. Servere skal være ansvarlig for å holde rede på stillingen etter hvert poeng. Dersom spillerne er uenige om stillingen, skal turneringsleder tilkalles for å avgjøre.

Som turneringsleder er det viktig å gå rundt ved banene så mye som mulig. Spillerne setter ofte pris på at turneringsleder er lett tilgjengelig. Ha gjerne et skilt på jakke/genser som viser at du er turneringsleder. ITF har også laget noen retningslinjer til hjelp for turneringsleder:

Diskusjon om ball inne / ute (gjelder ikke grus som gi merke):

Hvis du ikke har sett ballen spør den spiller som har dømt ballen ut (NB! - på sin side av nettet) om å bekrefte. Hvis han/hun bekrefter det samme som tidligere dømt aksepteres det av turneringsleder. Nå kan om nødvendig en dommer settes på krakken, men turneringsleder kan informere om at han/hun vil bli stående ved banen og korrigere feildømte baller.

Hvis det nå oppdages klar feildømming skal turneringsleder første gang gå inn på banen og fortelle det, og at poenget spilles om. Det skal samtidig gis informasjon om at dersom så klare feil gjentas vil spilleren tape poenget.

Pass på å ikke bli for involvert i kampen. Vær 100% sikker dersom du går inn på banen i denne situasjonen.

Diskusjon om ball inne / ute (gjelder grus):

Først må det enes om hvilket ballmerke det gjelder. Hvis de er enige, tar turneringsleder avgjørelsen. Hvis de er uenige om hvilket merke det er skal turneringsleder spørre om hvilken type slag som ble spilt, og retningen.

Det kan være til hjelp for avgjørelsen. Hvis denne informasjonen ikke er nok til en sikker beslutning, vil dømmingen til spilleren som har merket på sin side, være avgjørende.

Diskusjon om poengstilling.

Spør først om games og poeng de er sikre på. Deretter diskuteres det/de poengene man er usikre på. De sikre poengene står, det/de poengene man er usikre på spilles om.

Hvis f.eks den ene spilleren sier 40-30 mens den andre sier 30-40 og man husker ikke hvem som vant det første poenget fortsetter de spillet på 30-30 så lenge de vet at de har vunnet to baller hver.

På samme måte løses problemet med games hvis den ene mener 5-4 og den andre 4-5 og de ikke husker hvem som vant det første gamet. Da spilles det fra 4-4 siden begge er enige om at de har vunnet 4 games hver. Mottager i siste gamet server.

Hvis dette oppstår er det viktig at turneringsleder informerer om at heretter skal den som server si stillingen før hvert poeng han server.

Oppførsel / holdninger

NTF har gjennomført tiltak for å bedre oppførsel og holdninger på og utenfor tennisbanen. I tillegg til informasjon på postere levert alle klubber har NTF opprettet Fair Play priser som deles ut i forbindelse med Norgesmesterskapene i junior. NTF har registrert gode resultater fra det arbeidet som er gjort. NTFs poster finnes bak i Turneringsveilederen.

Andre situasjoner

Andre situasjoner som kan oppstå og som er vanskelig å håndtere uten dommer er ”let”, to sprett, urent treff. Her må man føle seg frem til en riktig avgjørelse.

Fotfeil kan ikke dømmes av motstander. Turneringsleder må stå INNE på banen hvis han skal dømme dette, ikke utenfor gjerdet.

NB! Dette er RETNINGSLINJER, ikke REGLER.

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner