Retningslinjer for pause under kamp

Pauser under spill og ved sidebytte:

1. Det skal gå maksimum 20 sekunder fra et poeng er avgjort til serve for neste poeng påbegynner.

2. Ved vanlig sidebytte er det 90 sek. pause

3. Det skal ikke være pause etter første game i hvert sett. Etter hvert sett skal det være pause på 120 sekunder fra ballen er ute av spill til første serve i neste game. Hvis summen av games i settet er et like-tall (6-0,6-2,6-4,7-5) skal det ikke byttes side før første game er spilt i neste sett.

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner