Norges Cup

Disse turneringene rangeres høyt og krever et godt arrangement. Det skal legges opp til både single og double såfremt banekapasiteten tillater det. Bonusspill prioriteres foran double. Double kan gjennomføres med forkortede kamper. Det er turneringsleder som avgjør spilleoppsettet.

NC-turneringer deles opp i klasse A, B og C avhengig av deltagerantallet. Vær oppmerksom på at klassene da kan spilles på forskjellige setder. Klassene deles opp etter følgende system:

  • Inntil 24 deltagere     Alle i NC A
  • 25-40 deltagere        16 beste i NC A, resten i NC B
  • 41-64 deltagere        16 beste i A, 16 i B, resten i C
  • Over 64 deltagere     16 beste i A, 24 i B, resten i C


Aldersbestemte turneringer

Vi gjør oppmerksom på at alle Norges Cuper første halvår (januar – juni) er aldersbestemt. Det betyr at spilleren må spille i den klassen han/hun tilhører aldersmessig.
Vi ber også arrangører overholde denne regelen og ta ut spillere som er feil påmeldt.
Siste halvår (juli – desember) står spillerne fritt til å velge hvilken klassen han/hun vil spille.

Format og bonusturnering

Alle Norges Cup turneringer skal spilles med tre fulle sett. Det skal være sign in til bonusturnering, som også gir poeng.
Formatet i bonusturneringen kan arrangør selv bestemme ut fra deltagelse og kapasitet, men det skal minimum være start på 2-2 og supertiebreak i avgjørende.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de som taper første kamp som kan signe in til bonusturnering. Det betyr at dersom du har vunnet første kamp på walk over, for så å tape neste kan du ikke spille bonusturnering.

Wild card

Det kan tildeles inntil 2 wild card i NC A som begge fordeles av NTF, samt inntil 4 wild card i NC B, hvorav 2 fordeles av NTF og 2 fordeles av arrangerende klubb. Søknader om wild card sendes arrangør fra spillerens klubb, og skal inneholde relevante opplysninger om hvorfor wild card bør tildeles. Ellers blir de ikke behandlet. Arrangør skal ta kontakt med NTF etter påmeldingsfristen er gått ut dersom det foreligger søknader om wild card.

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner