Landsturneringen under 12 år

Landsturneringen under 12 år

 • Turneringen spilles med innledende puljespill, og deretter i tablå for A- og B-sluttspill.
 • Antall deltagere trekkes til puljer á 4 spillere, evt. 5, dersom antall påmeldte deltagere ikke er delelig med 4.
 • Når antall puljer er bestemt seedes 1 spiller i hver pulje. Seeding foretas av NTF.
 • Når puljene trekkes skal klubbspredning foretas.
 • Når puljene er ferdigspilt spilles det et vanlig tablå der de 2 beste i hver pulje spiller i et A-tablå, mens de øvrige spiller i et B-tablå.
 • A-tablå, single. Vinnerne av hver pulje får den seeding i tablået som puljens seedete spiller var tildelt. Det betyr at dersom en seedet spiller blir slått i puljespillet vil vinneren av puljen ta denne spillers seedete plass i tablået. Puljevinnere trekkes mot puljetoere. Det foretas ikke klubbspredning, og sluttspillet trekkes ikke før alle puljekampene er ferdigspilt
 • B-tablå, single. Sign in liste benyttes. Spillerne trekkes deretter i tablå uten seeding. Det foretas klubbspredning.
 • I double og mixed settes det opp en sign in liste for par som taper sin første kamp. Tablå trekkes for påmeldte par.

Kampformat     

 • I puljespillet skal det spilles to fulle sett (tie-break på 6-6), og et eventuelt 3.sett som supertie-break.
 • I A-sluttspillet skal det spilles tre fulle sett (tie-break på 6-6 i alle sett) fra første runde.
 • I B-sluttspillet skal det spilles som i puljespillet.
 • I double og mixed spilles det ordinært tablå der alle kamper spilles med to fulle sett og et evnt.3.sett som supertiebreak.
 • I B-sluttspillet i double og mixed kan det spilles ett-setts kamper (tie-break på 6-6).

Spilletider

 • Det skal settes opp spilletider for alle puljekamper. Kampene skal ikke starte tidligere enn kl.09.00 og ikke senere enn kl.19.00. Sign-in frist for double og mixed double bør være så tidlig som mulig, dog ikke før alle spillere har spilt sin første kamp. Så langt det lar seg gjøre skal det i sluttspillet spilles en runde i hver klasse pr.dag, slik at ingen får flere enn tre kamper på en dag. Alle finalene bør spilles siste spilledag.

Spillelister

Premiering

 • Alle deltakere skal ha deltakerpremie (evnt t-skjort el.). Det deles ut Fair Play-premie til en jente og en gutt. Øvrige premiering bestemmes av arrangør.

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner