Banner
Banner
Banner
↑ annonse
Kulturministeren er blant de som har all grunn til å være tilfreds når det nå ligger an til full momskompensasjon. Kulturministeren er blant de som har all grunn til å være tilfreds når det nå ligger an til full momskompensasjon.

Vil gi idretten forutsigbarhet

Stortinget ønsker en mer forutsigbar ordningen for merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg. Derfor ber de regjeringen gjøre endringer, senest i forslaget til statsbudsjett for 2016.

Fredag 22.mai 2015 Skrevet av Torger Bjørnstad

- Dette er godt nytt for idrettslagene, for selv om ordningen med refusjon av moms stadig har blitt utvidet, og Kulturdepartementet sørget for en solid tilleggsbevilgning slik at den totale rammen vil bli økt til 125 mill i revidert budsjett, fortjener idretten full forutsigbarhet. Det er det det legges opp til nå, sier Helen Sterud. Hun er engasjert som anleggskonsulent for Norges Tennisforbund. Sterud er rådgiver for mange klubber som har anlegg de vil rehabilitere – eller planer om nye anlegg.

- Dette gjelder særlig haller, etter at boblehaller igjen ble søkeberettiget. Det betyr at klubben kan søke støtte i midler fra overskuddet til Norsk Tipping og samtidig også få refundert momsen. I praksis gir de to ordningene besparelser som tilsvarer omtrent halve investeringen, forklarer hun.

Det er i dag en rammestyrt ordning for kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Formålet med ordningen er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til en fortsatt bred utbygging av idrettsanlegg. Kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak, er ikke omfattet av ordningen.

Dersom bevilgningene Stortinget gir ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Det har flere tennisklubber fått merke til fulle.

LES OGSÅ: Paradis TK og OTK ble rammet

Forslagsstillerne mener det er urimelig at idrettslagene straffes med avkortning i refusjonen når anleggene står ferdige på grunn av at rammebevilgningen ikke er tilstrekkelig. En underfinansiert rammestyrt ordning oppleves som urettferdig og vilkårlig.

Idrettspresident Rognlien

Idretten har vært en pådriver for å få på plass denne ordningen, og idrettspresident Børre Rognlien har vært en sterk støttespiller for tennisidretten, som nå har fått på plass både støtte til boblehaller, og derigjennom merverdikompensasjon.

LES OGSÅ: 1,2 milliarder

Forslaget er et såkalt representantforslag, fremmet fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge.

Forslagsstillerne mener det oppleves urettferdig at de som fikk ferdigstilt sine anlegg i 2013 får full kompensasjon, mens de som bygges og ferdigstilles i 2014 og 2015 risikerer å få en stor avkortning sammenlignet med betalt merverdiavgift.

Bred enighet

Det kom inn flere alternative forslag, men ingen som rokket ved selve prinsippet og full refusjon – som altså fikk full tilslutning.

Arbeiderpartiet fremmet slikt forslag "Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg, slik at ordningen endres fra en rammestyrt ordning til en regelstyrt, som sikrer full refusjon for spillemiddelgodkjente prosjekter.

Mens Kristelig Folkeparti ville be regjeringen utrede forslaget om å inkludere utgifter knyttet til vedlikehold av idrettsanlegg i merverdiavgiftskompensasjonsordningen og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Del artikkelen med andre:

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner