Banner
Banner
Banner
↑ annonse
Det er blant annet over disse banene klubben vil bygge sin hall. Det er blant annet over disse banene klubben vil bygge sin hall. Foto fra klubbens web v/Lance Morgas.

Vil gi mer tennis til alle

På Disenjordet, der Grefsen tennisklubb har sitt anlegg, er det flere som vil spille tennis enn det er plass til. Derfor vil de bygge en hall over tre baner. Nå kan det blir en realitet.

Torsdag 26.mars 2015 Skrevet av Torger Bjørnstad

For at tennis skal bli en helårsidrett for flere også på Grefsen, trenger klubben langt større kapasitet enn i dagens boblehall. Derfor har de lenge jobbet for å realisere sitt permanente hallprosjekt. Den nye hallen er planlagt over tre etablerte baner.

Nylig sa Oslo bystyres byutviklingskomité at klubben skal få lov til å bygge hall der banene 5, 6 og 7 ligger i dag. Klubben er derfor optimistiske og fortsetter sitt arbeid for å videreutvikle og styrke tennistilbudet ved å bygge en helårshall.

- Disse banene ligger på et etablert område, nedenfor det øvre anlegget forteller Patrick Valeur i klubben. Grefsen TK har hatt tilhold på Disenjordet i over 40 år, etter at det tidligere anlegget forsvant med utbyggingen av Storokrysset.

Utvikler området

I vedtaket ligger også at arealene rundt kan bli oppgradert til idrett, aktivitet og fritid.

Nå er området dekket av snø om vinteren og om sommeren ligger området åpent som et jorde uten særlig vedlikehold eller tilrettelegging for aktivitet – bortsett fra en BMX sykkelbane som er svært lite i bruk.

- Dermed vil dette bli en vinn-vinn situasjon for alle, sier Patrick Valeur. Han understreker at klubben ikke ber om nye areal fordi hallen skal ligge der de 3 eksisterende banene er nå. I tillegg vil vi gjerne være en aktiv samarbeidspartner med kommunen og bydelen for å bidra til oppgradering av området.

- Hanne Lyssand (SV) forteller at partiet gikk inn for hallen, blant annet for å gjøre området mer attraktivt. Vi tror også den kan være med på å gi et godt tilbud til bydelens barn og unge, sier Lyssand, bydelsutvalgspolitiker i Nordre Aker.

Hun forteller til lokalavisen Nordre Aker at Tennisklubben tok kontakt og har vært gode til å argumentere for hallen, både lokalt og mot Bystyret. Det har også vært befaring i området både av de lokale politikerne og hele byutviklingskomiteen.

Uenige med byråden

Høyre i byutviklingskomiteen stemte mot sin egen byutviklingsbyråd, Bård Folke Fredriksen (H). Dermed instruerer de Plan- og bygningsetaten til å gi en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen i området som er regulert til friluftsliv.

Kristoffer Gustavsen (H) i komiteen legger til at Høyre mener fordelene med en tennishall som kan brukes hele året er mye større enn ulempene. Det er viktig at vi i Nordre Aker har et tennisanlegg som kan brukes hele året. Da kan flere spille tennis og man slipper også å dra langt for å drive med idretten. Dette styrker tilgangen til idretten, sier Høyre-politikeren.

- Vi har sett på samme løsning som i Kristiansand der de har hall med buede tak, som er forbundet med glassløsninger. Det gir et veldig åpent og vennlig inntrykk, både for de som spiller inne – og de som tar dem i akt utenfra, sier Patrick Valeur.

Den regulerte byggehøyden i villaområdet på Disen har en begrensning på 9 meter. Den respekterer klubben fullt ut, og ved å anlegge fundamentene en meter under dagens nivå, blir hallen ikke høyere enn omtrent 7 meter.

Del artikkelen med andre:

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner