GAME SET MATCH

⟵ Tilbake til tennis.no

Tor Fredrik Kayser Berg (t.v.) drøfter problemstillinger og tar gjerne imot spisskompetanse fra Tennisforbundets Øivind Sørvald og Espen Foss. Samarbeidet er godt og viktig. Tor Fredrik Kayser Berg (t.v.) drøfter problemstillinger og tar gjerne imot spisskompetanse fra Tennisforbundets Øivind Sørvald og Espen Foss. Samarbeidet er godt og viktig. Foto: Torger Bjørnstad

Snart går startskuddet

I Bergen bygges det permanent tennishall med 6 baner. Når sommeren blir til høst skal den stå klar. Tor Fredrik Kayser Berg har fulgt tennisen i byen i en årrekke. Nå mønstrer han på som daglig leder.

Fredag 05.juli 2013 Skrevet av Torger Bjørnstad

Tor Fredrik, som også er styremedlem i Norges Tennisforbund, skal kombinere stillingen med sin rolle hos Aktiv365 - treningssenteret som driver Tennisskolen som også er Paradis Tennisklubbs viktigste rekrutteringsarena.

- Vi har fått til en flott løsning takket være en positiv arbeidsgiver. Tiden skal deles ved at jeg jobber 50% for Paradis Tennisklubb og Bergen Tennisarena -  og 50% for Aktiv365.

- Jeg er veldig takknemlig for at min nåværende arbeidsgiver har stilt seg positiv og videre tilpasset min oppgaver på en slik måte at dette lar seg gjennomføre å kombinere stillingene. Det er en drøm som går i oppfyllelse når jeg nå får mulighetene til å jobbe både for klubben i mitt hjerte og Aktiv365, sier Tor Fredrik.

Klubben kunne neppe funnet en bedre kandidat. Den nye daglige lederen har stor kompetanse både om tennis, halldrift og salg.

- For det er vel mye som skal på plass i løpet av noen travle uker, og så må jo hallen fylles med aktivitet?

- Mange spennende utfordringer står for tur og selv om vi får et anlegg som ikke skal stå tilbake for noen så vil det kreves hardt og målrettet arbeid i årene som kommer. Jeg er ikke i tvil om at vi skal lykkes og er overbevist om at vil nå vårt mål om å fylle hallen med aktivitet både for barn og voksne, sier han.

- Hvordan vil dere aktivisere de eksisterende medlemmene – og rekruttere nye medlemmer?

- I Paradis Tennisklubb har vi ca. 300 medlemmer, primært i aldersgruppen fra 10 – 18 år. Vi vil selvsagt gi et utvidet tilbud mot denne målgruppen, men vel så viktig blir å kunne tilby et variert program for voksne som ønsker å spille tennis. Vi ønsker å skape en arena der det i tillegg til fysisk aktivitet også skal være et stort fokus på vertskapsrollen og sosialt samvær.

Ventetiden er over

Vi må 12 år tilbake i tid, da prosjektet startet sin lange reise mot realisering. På Slettebakken lå det da noen kommunale asfaltbaner. Sammen med kommunen ble man enige om å legge disse om til grus. Paradis Tennisklubb tok mesteparten av regningen og fikk disponere to av de tre banene.

Samtidig vokste ønsket om en egen hall frem. Flere prosjekter for Slettebakken ble prøvd uten at de kunne realiseres. Men for klubben var ikke det helt prekært fordi de disponerte banetid på 5 baner på Paradis Sportssenter. Det var også basert på disse banene klubben ble stiftet i sin nåværende form så sent som i 1999.

Selv om tidsperspektivet ikke er så langt, har tennisen utviklet seg mye på denne tiden og Norges Tennisforbund har vært pådriver til flere ting.

- Nå som dere blir "herrer i eget hus" og får plass og medlemsmasse stor nok til å velge fritt, hva vil dere prioritere?

- Det aller viktigste i oppstartsfasen er å skape aktivitet som sikrer en sunn og fornuftig drift/økonomi. Tennis vil selvsagt være vår hovedinntektskilde, men vi vil også jobbe hardt for å få inn ulike type arrangement som vil bidra positivt til driften og i siste ende til alle som spiller tennis. Når det gjelder konkrete tiltak rettet mot tennis så er det viktig for oss å få på plass en profesjonell og god tennisskole som dekker alles behov, herunder satsning på våre konkurransespillere.  Videre ønsker vi å få på plass Tennis Fritidsordning (TFO) der kan spille tennis etter skoletid. Sist, men ikke minst, skal vi ha et godt tilbud til voksne som ønsker å spille tennis, svarer Tor Fredrik

- Er dere selvhjulpne, eller hvilken hjelp kan dere få fra Tennisforbundet sentralt – drifts- og sportslig sett?

- Vi er ydmyk overfor at vi har mye å lære og NTF vil bli en meget viktig samarbeidspartner på klubbdrift samt å videreutvikle vår tennisskole. Vi har allerede fått nyttige innspill og klubben ønsker å jobbe tett med forbundet, bl.a. for å kvalitetssikre at vi er på rett vei.

- Har du allerede sett feller og problemstillinger som uroer deg – og hvordan håndterer du disse?

- Det er alltid utfordringer, men ingen har så langt vært av den karakter at de har skapt søvnløse netter. Vi er veldig glad for at vi allerede nå har fått på plass et fantasisk trenerteam, nå jobbes det mye med å få ut informasjon til hele Bergens befolkning om det flotte tilbudet vi kan presentere til høsten.

- Det er stor "byggeaktivitet" i tennis-Norge. Flere store hallprosjekter er realisert den siste tiden – og nye kommer. Lytter dere til andre klubbers erfaringer – og hvordan kan dere bidra til erfaringsutveksling?

- Hallkomiteen har gjort en formidabel innsats, bl.a. med å hente inn informasjon og erfaringer fra klubber/prosjekter både i Norge og Europa. Slik jeg har oppfattet det har det uten unntak vært stor velvilje fra klubbene til å dele sine erfaringer med Paradis TK, dette vet jeg at hallkomiteen har satt stor pris på, svarer han.

- Du blir vel også ansvarlig for de prioriteringene som må gjøres for å lykkes. Hva blir viktigst den første tiden – og hvor fort kan vi forvente nye toppspillere fra Bergen?

- Den viktigste oppgaven blir å sikre en sunn og god økonomi slik at tennisvenner i hele Bergen skal få kunne ta del i det som vil bli et av Europas flotteste innendørsanlegg. Parallelt med dette ønsker vi å levere et produkt av høy kvalitet, både til deltakere på tennisskolen og opp mot vår konkurransegruppe.

- Vi tror det er viktig at vi er tålmodig med tanke på å produsere frem toppspillere fra Bergen, dette vil ta tid, men jobber vi systematisk og riktig så skal vi om ikke mange år kunne skilte med en stor og konkurransedyktig spillerstall. Vi har allerede i dag flere spillere som hevder seg godt nasjonalt, men vårt mål er å ta opp konkurransen med de største klubben i Norge slik at vi er godt representert i alle årsklasser, mener Tor Fredrik.

Alvorlig økonomisk størrelse

Klubben investerer 60 millioner i sin egen hall. Spennende og livsfarlig vil mange mene...

Finansieringsløsningen består av 12 millioner i egenkapital, forventet 14,1 millioner i offentlige spillemidler og i tillegg merverdiavgiftskompensasjon. Egenkapitalen i bunn består av en betydelig gave fra Grieg Gruppen samt et lån fra en privat stiftelse til det de selv kaller "svært snille betingelser". I tillegg kommer sponsorbidrag fra bedrifter og privatpersoner. Det er viktig for klubben at hallen står som et eget finansielt prosjekt.

Bergen Kommune har på sin side heller ikke vært passiv og behandlet søknader i ekspressfart. Kommunen var svært behjelpelig med veiledning gjennom formaliteter og byråkrati. De stilte med festerett til tomten uten kostnad for klubben og ga en lånegaranti.

Hallen vil gi Paradis Tennisklubb helt nye muligheter. Samtidig blir det også ukjente utfordringer når de får et helt annet økonomisk ansvar som spillere i eget hus.

Del artikkelen med andre:

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner