Banner
Banner
Banner
↑ annonse
Aslak J. Paulsen (venstre) og Jørgven Vestli. Aslak J. Paulsen (venstre) og Jørgven Vestli. Foto: Torger Bjørnstad

Spisser kompetansen

Landets høyeste trenerutdanning, topptrener II er for trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Nåløyet for å komme med er trangt. Meget trangt!

Mandag 11.mars 2013 Skrevet av Torger Bjørnstad

Utdanningen er erfarings- og forskningsbasert og består av de fire emnene: Trenerrollen, kultur og omdømme – treningsplanlegging - trenerrollen og coaching samt prosjektoppgave. Hvert emne gir 15 studiepoeng. Den er et samarbeid mellom Olympiatoppen og NTNU.

Sammen med Jørgen Vestli, har Aslak Paulsen kommet gjennom det trange nåløyet og er nå godt i gang med trener II. Hvorfor mener dere det er viktig å ta denne utdanningen?

- Det er mange ting, sier Paulsen da vi møter han og Vestli tilbake fra en av mange samlinger i Trondheim.

Han ramser opp: Lære av andre idretter gjennom erfaringsutveksling, tverrfaglighet, få større innsikt, bedre kompetanse i enkeltområder, nettverksbygging samt personlig og faglig vekst.

- Hva er det viktigste dere lærer som har betydning for tennis?

- Det er langt frem. Vi er vi ikke halvveis i studiet enda, men trenerrollen og ansvaret man har faglig er viktig. Det å ha en plan og legge et program som er godt nok for spillerens ambisjonen er to viktige områder, sier forbundstrener Jørgen Vestli.

- Hvordan vil dere nyttiggjøre dere denne utdanningen?

- Det gjør vi allerede. Man blir mer reflektert og prøver i større grad å dokumentere eller årsaksforklare ovenfor seg selv og andre hvorfor man gjøre de valgene man gjør, forklarer Vestli.

Aslak Paulsen har ansvare for utdanning i Tennisforbundet, ved siden av å jobbe med spillerutvikling.

Kan du trekke noen paralleller til NTF utdanningen?

- Ja, blant annet at den er kompetanse basert, svarer han.

- Kunnskap er viktig, men teori er lite verdt dersom man ikke tester den ut og kanskje stiller spørsmål omkring den praktiske verdien, utdyper Paulsen.

Det stemmer godt overens med målsettingene for studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap.

Fire emner

Topptrenerutdanningen har fire selvstendige enheter på 15 studiepoeng. Opptak til studiet skjer under forutsetning av at deltakerne ønsker å gjennomføre hele studiet. Hvert emne består normalt av tre samlinger i løpet av ett semester og hele studiet tar to år å gjennomføre.

Det er trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå - og som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de har et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå som er aktuelle.

Søkere skal ha sitt særforbunds høyeste trenerutdanning, ha idrettsutdanning fra universitets/høgskolenivå eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse og selvfølgelig tilstrekkelig motivasjon og praktisk mulighet til å prioritere studiet.

Undervisningen tar utgangspunkt i caser og relevant teori og veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og selvrefleksjon. Mellom samlingene er det oppgaver relatert til pensum og egen idrett.

Del artikkelen med andre:

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner