GAME SET MATCH

⟵ Tilbake til tennis.no

Barn skal trives med idrett uten utilbørlig "voksenpress". Denne gruppen gjør nettop det - også fordi trenerne forstår viktigheten av mestingsfølelse kombinert med sosial tilhørighet. (Illustrasjonsfoto) Barn skal trives med idrett uten utilbørlig "voksenpress". Denne gruppen gjør nettop det - også fordi trenerne forstår viktigheten av mestingsfølelse kombinert med sosial tilhørighet. (Illustrasjonsfoto)

Tennisforbundet varsler reaksjoner

De særnorske barneidrettsbestemmelsene skal praktiseres strengt. De er til for å sikre at barn har glede av å være med i idretten.

Tirsdag 06.november 2012 Skrevet av Torger Bjørnstad

Det er Idrettstinget som vedtok reglene som også skal gjøre det lettere for ledere å gi barn gode idrettsopplevelser. Hovedregelen er at barn til og med det året de fyller 12 år ikke kan delta i mesterskap som NM, EM og VM. I tilhørende fotnote står det at det samme gjelder "tilsvarende nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper. Gjelder også tilsvarende mesterskap som arrangeres i Norge."

Slike regler finnes ikke i andre land, men medlemmer i norske klubber er pliktige til å følge reglene uansett hvor de er. De fleste land og kulturer har regler men som praktiseres annerledes enn i Norge.

- Norske spillere kan ikke tilpasse seg lokale regler og spille turneringer på høyt nivå i utlandet. Det kan bli aktuelt å gi bøter dersom reglene ikke følges og det er klubblederne som har ansvaret, sier generalsekretær Arne Sartz-Knudsen.

Stor forskjell

Åpne konkurranser – der alle kan være med uansett nivå, faller utenfor barneidrettsbestemmelsene. Men når spilleren må kvalifisere seg inn eller blir tatt ut til en konkurranse gjelder bestemmelsene.

Mads Andreassen i Norges idrettsforbund forklarer bakgrunnen.

- De norske barneidrettsbestemmelsene går tilbake til 1976. Bakgrunnen var at man så det uheldige når barns idrett ble satt inn i voksnes premisser. Barn trente likt, hadde samme anlegg og baner – og ofte likt utstyr som de voksne den gangen.

Historisk var det en kamp mellom kroppsøvingstilhengere og Arbeidernes idrettsforbund (Det var et av to idrettsforbund som slo seg sammen til Norges idrettsforbund rett etter 2. verdenskrig, red. anm.) For at barn skulle mestre og få glede, måtte man tilpasse idretten.

Hovedintensjonen er å skape allsidig idrett basert på norske tradisjoner. Dette har medført at barneidretten har blitt bedre, flere blir værende i idretten og de danner et godt grunnlag for å oppnå bedre resultater – senere.

OL neste?

Med jevne mellomrom dukker det opp historier i media der barn presenteres som unike barnestjerner og fremtidige OL medaljevinnere. I bakgrunnen står det alltid en stolt mor eller far som forsikrer om at barneutøveren trives så godt med å trene mye.

- Det blir kanskje å spissformulere litt. Vi vet at tennis er en idrett som krever spesialisering. Men vi er lei den typen artikler som beskrives. Nylig så vi en i Dagbladet som ble fulgt opp i DN og på TV. Det gir et galt og uønsket inntrykk. Vi må ikke presse barn inn i et voksenformat, sier Sartz-Knudsen.

- Det er ingen som kan hevde at barn blir bedre spillere fordi de deltar i turneringer under fjerne himmelstrøk. Det er heller ingen ting som bekrefter at barn blir bedre på lang sikt ved å trene unormalt mye i tidlig alder. Store treningsmengder gir kanskje barnet et fortrinn mot sine jevnaldrende - og det kan forveksles med å ha et spesielt talent. Sannheten i de fleste tilfeller er at det er den store treningsmengden gjør dem bedre. Senere vil dette jevne seg ut, sier generalsekretæren i Tennisforbundet.

Ble videreført

Etter en evaluering i 2007 vedtok norsk idrett å videreføre bestemmelsene. I tillegg fikk man også idrettens barnerettigheter. Rettighetene sier at det er barnet som står først.

- Voksne må tenke godt igjennom om det viktigste er å bli god – eller å oppleve mestring og så bli god, sier Mads Andreassen i NIF.

Barneidrettsbestemmelsene og idrettens barnerettigheter håndteres forskjeling. For noen idretter er dette et lite problem. I idretter der man mener man må spesialisere seg tidlig, er det et større engasjement.

Den som trener ekstra mye i en idrett blir ofte bedre enn de som trener mindre, eller deler interessen mellom flere ulike aktiviteter. Det har ingen ting med talent å gjøre.

Vil informere

- Vi kan ikke ha et idrettsregime der vi skiller mellom de dårlige og gode. Da slutter de som noen kaller dårlige før de får utvikle seg, sier Mads Andreassen i Norges idrettsforbund.

- NIF har ikke noe mål om å få folk dømt og ønsker ikke å utestenge noen fra norsk idrett. Men vi forholder oss til et juridisk dokument, og vil håndheve det strengt. Hvis noen er i tvil, vil vi gjerne gi veiledning og råd, sier Mads Andreassen. Vi vil beskytte barna mot ambisiøse foreldre og klubbmiljøer.

Det er ikke barnet som skal straffes. Derfor er det klubben som kan bli anmeldt dersom foreldrene ikke har en tilknytning til idretten.

- Vi har et stort fokus på barn under 12 år. De skal både lære teknikk, å konkurrere og ha glede av tennis. Men vi må også lære at et er ingen "quick-fix" å bli god i en teknisk idrett.

Turneringer som Norgescup der alle får være med er det OK, mens Nordisk U-12 vil vi altså ikke være med på, avslutter Sartz-Knudsen. Han anbefaler de som er i den minste tvil om å ringe forbundet for mer informasjon.

Utdrag fra reglene:

Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

• Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

• Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år.

• Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne idrettsarrangement der det ikke er krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten. Nordkalotten omfatter Sverige, Finland, Norge samt Barentsregionen som også inkluderer Russlands del av Nordkalotten.

• Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM og VM. Og tilsvarende nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper. Gjelder også tilsvarende mesterskap som arrangeres i Norge.

Del artikkelen med andre:

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner